Ortaokul

ORTAOKUL OLARAK FARKIMIZ VE ÇALIŞMALARIMIZ

1. 8300 m² alanda şehrin gürültüsünden ve bina yığınlarından uzak, doğal ve en önemlisi güvenli bir eğitim alanımız var.

2. Giriş ve çıkışlarımızı kontrol eden güvenlik görevlimiz mevcut. Servisler okula girişte ve çıkarken kontrol edilir.

3. Okul çıkışı ihtiyaç durumunda öğrencilerimizin lobide güvenli bir şekilde bekleyebilmektedir. Eğer velimiz öğrencimizi 16:00 sonrası hemen alamayacaksa etüt sınıflarımızda öğretmen gözetiminde ödevlerini yapabilirler.

4. Öğrencilerimizin enerjilerini atabilecekleri halı sahamız ve geniş oyun alanımız mevcut.

5. Tecrübeli ve profesyonel kadrolarımız ile laboratuvar ortamında öğrencilerimizin eğlenerek ve yaparak yaşayarak öğrenmesi.

6. Kur'an-ı Kerim Eğitimimiz:  Ortaokulda her sınıfta iki saat Kuran’ı Kerim dersi vardır. İlkokulda Kuran’ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilerimiz ortaokulda tecvit ve anlam üzerinde durmaktadırlar. Kız-Erkek sınıflarının ayrıldığı eğitimde öğrencilerimize Kuran’ı Kerim’i sevdirmek esastır. Çünkü sevmeden yapılan çalışma Kuran’ı Kerim dahi olsa zararlıdır. Bu felsefe kurumumuzun temel düşüncesidir. Kuran’ı Kerim okumayı bilmeyen öğrencimiz kalmamaktadır.

Ortaokul seviyesinde , namaz sûrelerinin ezberlenmesi ve meallerinin öğretimi,

  • Kur-an hatimlerinde her öğrencinin seviyesine göre takibi,
  • Bireysel eğitimde yüzünden okuma ve ezber tâlim eğitimi,
  • Her ay 2 ders saatinde sınıf içi uygulamalı tecvid dersi
  • Kur şeklinde yapılan derslerimizde birebir eğitime de önem vermekteyiz.

7. Manevi Eğitim Çalışmalarımız: Her ayın değeri okul içinde ve dışında yapılan projeler ile hayata geçmekte gençlerimizin ahlaki ve değerlerine bağlı hayat sürmelerin de destekçisi olmaktadır. Ortaokul seviyesinde, 5-6 ve 7.sınıflarımızda Peygamberimizin hayatı ünitelere dağıtılarak işlenmektedir, yapılan gezi ve etkinliklerle desteklenmektedir. Vildan’dan mezun olacak bir öğrencide hangi vasıflar bulunmalıdır» realitesinden yola çıkarak ilköğretimden lise son sınıfa kadar birbirini tamamlar bir mantıkla hazırlanmış bir program;

İlkokulda, “ahlâk ve âdabın”, dinin ana emirlerinin; inanç, ibadet, davranış ve yaşayışın, tanıtılması ve benimsetilmesi Ortaokul ve lisemizde ise daha çok yaşayarak paylaşarak içselleştirmeye dayalı somut faaliyetler üzerine kurulmuştur.

Öğrencilerimizin namazlarını öğretmenleri rehberliğinde toplu bir şekilde kılmalarına önem veriyoruz. Namaz için öğrencilerimiz zorlanmaz. Her dönem sabah ve yatsı namazında buluşma programları tertip etmektedir. Bu da kurumumuzun öncü ve önder olduğunu, hayırda  örnek  olma  felsefesine  uygun  hareket  ettiğimizin  en  güzel örneği olmuştur.

8. Danışman Öğretmenlik Sistemimiz: Ortaokulumuzda danışmanlık sistemi vardır. Kız ve erkek öğrencilerimizin kendine has sorun ve problemleri olduğundan dolayı, erkek öğrencilerimizle bay danışman öğretmenlerimiz, kız öğrencilerimizle bayan danışman öğretmenlerimiz ilgilenmektedir. Danışmanlarımız öğrencilerimizi akademik, sosyal ve manevi olarak takip eder ve rehberlik yaparlar. Tüm danışmanlarımız 5. Sınıfta ilk dönem velilerimizi ve öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederler.

9. İngilizce  Yabancı  Dil  Eğitimi  Derslerimiz:  Derslerimiz 6-7-8.sınıflarda 8 saat, 5.sınıf ağırlıklı yabancı dil sınıfımızda 15 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. Bu sene 5. Sınıflarda uygulanan kur sistemimiz seneye 6. Sınıflarda uygulanmaya devam edecektir. Derslerimizi kaliteli kaynaklar ile desteklemekteyiz. Yabancı dili öğrencilerimizin severek, eğlenerek öğrenmesini amaçlıyoruz. Derslerde Konuşma, dinleme, yazma ve okuma merkezli eğitim yapılır. Ayrıca 5-6-7. Sınıflarımızda 2 saat speaking dersi ve dönemde bir yaptığımız speaking sınavları ile  öğrencilerimizin native öğretmen eşliğinde konuşmayı öğrenmesini sağlıyoruz. Drama, İngilizce festivali gibi tüm öğrencilerin katıldığı coşkulu faaliyetlerle öğrencilerimize farkındalık kazandırılmaktadır. Ayrıca comenius projesi ile yurtdışı gezileri ve yurtiçi İngilizce dil kamplarıyla öğrencilerimizin İngilizceye olan merakı artırılmakta ve bilgileri pekiştirilmektedir.

15 günde bir İngilizce bültenlerimiz yazlı ve online olarak velilerimize gönderilmektedir.

İkinci bir yabancı dil olarak da isteyen öğrencilerimize seçmeli olarak Arapça dersleri vermekteyiz.

10. Akşamüstü Sanat ve Spor Kurslarımız: Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre 16:00 – 18:00 arası görsel sanatlar, müzik ve spor alanlarında açtığımız kurslara katılmaları konusunda velilerimiz bilgilendirilmektedir. Velinin talebi veya öğretmenin tespiti ile öğrencinin yeteneği belirlenebilir. Bu kurslarda başarılı olan çocuklar il genelinde veya ülke genelinde yapılan yarışmalara katılmaktadırlar. Akşamüstü kurslarımız okul ücretinin dışında ayrıca ücretlendirilmektedir. Kursları alanında uzman öğretmenler vermektedir. Resim kursları; karakalem, yağlı boya, ebru. Müzik kursları; gitar, bağlama. Spor  kursları; Tekvando, Karate, Futbol, Voleybol, basketbol, badminton. Sosyal etkinliklerimize öğrencilerimizin etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını arzu ediyoruz. Ayrıca zeka oyunlarına önem vererek öğrencilerimizin satranç, mangala gibi alanlara yönlendiriyoruz. Ayrıca yüzme derslerimiz okulumuzun yakınında bulunan Atatürk yüzme havuzunda öğrencilerimizin yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz.

11. İzcilik Çalışmalarımız:  İzcilik çalışmaları başlığı altında izcilik faaliyetlerimiz,  belirli aralıklarla uygun alanlarda  kamp yapılması ve daha sonra bu öğrencilerden başarılı ve yetenekli olanların şehir dışındaki izci kamplarına götürülmesi şeklinde devam ettirilmektedir. İzcilikte amaç öğrencilere doğada yaşayabilme, doğayla baş başa kalma, stres atma, disiplin, paylaşım, takım halinde hareket edebilme, lidere itaat etme gibi birçok özellikler kazandırmaktır. Öğretmenlerimiz aynı zamanda izci lideri eğitimi almıştır.

12. Akademik Çalışmalarımız: Dersler ferah ve geniş sınıflarda teknolojik akıllı tahtalarda işlenmektedir. Öğrenci merkezli eğitim veren ortaokulumuz da öğrencilerimizin Lise Giriş Sınavına hazırlanması esastır. Bu anlamda ana derslerin yanında etüt dersleriyle öğrenciler takviye edilmektedir. Sınava hazırlık süreci 7. Sınıf nisan ayının sonunda başlar ve 8.sınıflarda Ağustosta çağrılan öğrenciler okul açılana kadar kamp yapıp, ilk konularını işleyerek zaman kazanmaktadırlar. Okulların başlamasıyla daha fazla tekrar imkânı bulmaktadırlar. Okulumuza özel haftalık ders çalışma programı ile öğrencilerimiz programlı bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz. Eğitim her yerde sloganı ile kurumsal ve düzenli, ücretsiz servis ile ders gezileri yapıyoruz.

13. KTT ve Deneme Sınavlarımız: Öğrencilerimizin akademik başarıları 2 haftada bir ve aylık olarak yapılan  Okulistik sınavları sonuçlarına göre takip edilir.

14. Seviye Sınıflarımız: Öğrenciler seviyelerine göre sınıflara ayrılırlar. Her öğrencimiz seviyesine göre eğitim alır.  Yıllık yaptığımız Okulistik sınavı ortalamaları ile yılda 1 defa sene başında sınıf değişimleri yapılır.

15. Kullanılan Materyaller: Özenle seçilen yazılı ve basılı materyallerimiz kaliteli yardımcı kaynak kitaplar, soru bankaları, yaprak testleri, 8. Sınıflarda 60 konu tarama ve deneme sınavı, 5-6-7.sınıflarda 6 deneme sınavı yapılarak değerlendirilmektedir. Dijital kaynaklarda ise Morpa kampüs ve vitamin kullanılmaktadır.

16. Veli İletişimimiz: Velilerimizle dönemde iki senede dört kez toplantılar yaparak öğrencilerin genel durumları paylaşılmakta ve  veliler  bilgilendirilmektedir.  Bunların dışında  sınıf kahvaltıları ile velilerimiz okulumuzda bir araya gelerek sınıfın sorunları konuşulmakta, ayrıca velilerimiz arasında (anneler) dostluk ve arkadaşlık bağları güçlendirilmektedir. Öğrenciler arasında yaşanabilecek küçük sorunlar bu çalışma sayesinde velilerimizin kendi aralarında çözmeleri kolaylaştırılmaktadır. Öğretmenlerimiz velimizin kabul etmesi durumunda öğrencimizi evinde ziyaret etmekte, öğrencimizin çalışma ortamını yerinde incelemektedir. Bu ziyaret öğrenci, öğretmen arasında olumlu duygusal bağın gelişmesine neden olmaktadır. Yine velilerimiz her hangi bir sorunla karşılaştıklarında veya   bir   şey   iletmek   istediklerinde   öğretmenlerimizi telefonla arayarak veya mesajla iletişime geçebilirler.

17. K12NET Öğrenci Takip Sistemimiz: Okulumuzun online öğrenci takip ve  veli iletişim sistemidir. Bu sistem  aracılığıyla velimiz kendisine verilen şifreyle öğrencisinin ödevlerini, notlarını, devamsızlıklarını takip edebilmekte, öğretmenleriyle iletişime geçebilmekte, mesaj gönderebilmekte veya randevu alabilmektedir.

18. Kitap Okuma: sene başında belirlediğimiz ve özenle seçilen kitaplar, öğretmenlerimizin takibiyle düzenli olarak okutulmakta, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktadır. Okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her  dönem kitap okuma yarışmaları yapılmaktadır. Yeni LGS sisteminde öğrencilerin en çok zorlandığı soruların paragraf soruları   ve   okuduğunu   anlama   tipi   sorular   olduğu   aşikardır.   Bu sorularla başa çıkabilmenin yolu çok kitap okumaktan geçmektedir. Kitap okumayı sadece okulda sınırlandırmamak, hayatı boyunca yaşam tarzı haline dönüştürmek esas hedefimizdir. Bu anlamda velilerimizin de televizyonu kapatarak öğrencileriyle birlikte kitap okumaları çok önemlidir. Öğrencinin eğitimi ancak veliyle ortak hareket ederek mümkündür. Birlikte okuyoruz kampanyamız ile velilerimizin kitap okuma konusunda öğrencilerimize örnek ve önder olmalarını önemsiyoruz.

19. Tecrübeli Öğretmen Kadrosu: Tüm bu çalışmaları olumlu sonuçlandırabilmek ve netice alabilmek için çok iyi bir kadroya sahip olmanız gerekir. Vildan da çalışan öğretmenlerimiz tecrübeli ve alanında uzman kişilerden seçilmektedir.

20. Rehberlik Servisimiz:   Okulumuzun rehberlik servisi öğrencilerimize grup terapisi, bireysel görüşme, sınav  kaygısı giderme, kişisel davranış sorunlarını takip etme gibi birçok konuda sınıf öğretmenleriyle ve velileriyle temas halindedir. Öğrenciler arasında gelişebilecek olumsuz davranışlar değerlendirilmekte, bunlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Vildan da iyi davranış gösteren veya başarı gösteren öğrenci ödüllendirilmekte ve takdir edilmektedir.

21. 3D Eğitim  Sistemimiz: 3D  eğitiminde öğrenciler  görselleştirilmiş  metotla  dersleri   çok  daha  rahat   anlayabilmektedir.  Bu sistemde öğretmen öncelikle konuyu sınıfta anlatmaktadır. Daha sonraki bir derste laboratuvara geçen öğrencilerimiz özel gözlükleriyle aynı konuyu bir kez de görsel olarak izlemekte, kafalarında konuyla ilgili hiçbir soru işareti kalmamaktadır. 3D eğitimi daha çok fen bilimleri dersinde kullanılmaktadır.

22. Yazılım, Kodlama ve Robotik Çalışmalarımız: 5. Sınıftan itibaren bilgisayar derslerinde yazılım ve kodlamaya giriş dersleri yapılır. Dileyen velilerimiz ekstra ücret ödeyerek robotik kodlama derslerine öğrencilerimizi gönderebilirler.

23. Hafta Sonu Etütlerimiz: 5,6,7. Sınıf öğrencilerimize 6. Gün eğitimi olarak cumartesi günleri öğleye kadar, konu tekrarı içerikli etütler yapılmaktadır. Öğrencilerimize konuların anlaşılması amaçlı yapılan bu etütlerde başarı kaydedilmiştir. 8.sınıf öğrencileri için her cumartesi 09.00-13:10 arası etüt yapılır. 8. Sınıf öğrencilerimizin etütlere katılımları zorunludur.

24. Olimpiyat ve Tübitak Çalışmalarımız: Her yıl gönüllü özel okullar birliğimiz tarafından Antalya’da yapılan olimpiyatlarımıza seçilen öğrenciler haftada bir gün hafta içi 16.20-17.50 saatleri arasında çalışma yaptırılır. 

Tübitak’ın yaptığı olimpiyatlara da öğrencilerimiz ekstra yapılan çalışmalar ile hazırlanırlar.

Öğrencilerimiz derslerde yaptıkları projeleri mayıs ayında okulumuzda festival havasında yapılan bilim şenliğinde Denizli halkı ile paylaşırlar.

25. Oryantasyon Çalışmalarımız: 5. Sınıf öğrencilerimize eylül ayının ikinci haftasında ortaokula uyum çalışmaları yapılır.

26. 7 ve 8. Sınıflara LGS Çalışmalarımız:  LGS çalışmalarımız 7. Sınıf itibariyle başlatılır. Öncelikle öğrencilere ve velilere LGS sistemi hakkında bilgilendirme seminerleri yapılır. Mayıs ayında 7. Sınıflarımıza LGS dersleri ve akşam ve cumartesi günleri öğleye kadar LGS kursları başlar.  Ağustos ayının başında 8. Sınıf öğrencilerimize Ağustos kampı başlar. Konular erkenden bitirilir ve sınava kadar genel tekrar yapılır. Okul başladığında hafta sonu kursları da başlar.  2. Dönem itibariyle akşam etütlerimiz başlar. Okulumuzun projesi olan LGS Ligi ve koçluk sistemimiz ile öğrencilerimiz birebir sınava hazırlanır. Koçlarımız dönem başında veli ziyaretlerini yaparlar. Her hafta KTT sınavı, aylık ulusal okulistik deneme sınavı yapılır. Öğrenilen konuların tekrarı amacıyla dönemde bir defa ders kampları yapılır. 15 Tatilde 1 hafta LGS kampı yapılır. Resim, müzik gibi dersler alınarak soru çözümü ve ek etüde ayrılır. Rehberlik öğretmenimiz 8. Sınıflarımıza özel sınav kaygısı, test çözme teknikleri gibi bireysel ve grup çalışmaları yapar. Sınav öncesinde öğrencilerimizin streslerini azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır. Sınava 1 ay kala konular tamamen bitirilir ve geri sayım seri deneme sınavları yapılır.

 
Ortaokul

ORTAOKUL OLARAK FARKIMIZ VE ÇALIŞMALARIMIZ

1. 8300 m² alanda şehrin gürültüsünden ve bina yığınlarından uzak, doğal ve en önemlisi güvenli bir eğitim alanımız var.

2. Giriş ve çıkışlarımızı kontrol eden güvenlik görevlimiz mevcut. Servisler okula girişte ve çıkarken kontrol edilir.

3. Okul çıkışı ihtiyaç durumunda öğrencilerimizin lobide güvenli bir şekilde bekleyebilmektedir. Eğer velimiz öğrencimizi 16:00 sonrası hemen alamayacaksa etüt sınıflarımızda öğretmen gözetiminde ödevlerini yapabilirler.

4. Öğrencilerimizin enerjilerini atabilecekleri halı sahamız ve geniş oyun alanımız mevcut.

5. Tecrübeli ve profesyonel kadrolarımız ile laboratuvar ortamında öğrencilerimizin eğlenerek ve yaparak yaşayarak öğrenmesi.

6. Kur'an-ı Kerim Eğitimimiz:  Ortaokulda her sınıfta iki saat Kuran’ı Kerim dersi vardır. İlkokulda Kuran’ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilerimiz ortaokulda tecvit ve anlam üzerinde durmaktadırlar. Kız-Erkek sınıflarının ayrıldığı eğitimde öğrencilerimize Kuran’ı Kerim’i sevdirmek esastır. Çünkü sevmeden yapılan çalışma Kuran’ı Kerim dahi olsa zararlıdır. Bu felsefe kurumumuzun temel düşüncesidir. Kuran’ı Kerim okumayı bilmeyen öğrencimiz kalmamaktadır.

Ortaokul seviyesinde , namaz sûrelerinin ezberlenmesi ve meallerinin öğretimi,

  • Kur-an hatimlerinde her öğrencinin seviyesine göre takibi,
  • Bireysel eğitimde yüzünden okuma ve ezber tâlim eğitimi,
  • Her ay 2 ders saatinde sınıf içi uygulamalı tecvid dersi
  • Kur şeklinde yapılan derslerimizde birebir eğitime de önem vermekteyiz.

7. Manevi Eğitim Çalışmalarımız: Her ayın değeri okul içinde ve dışında yapılan projeler ile hayata geçmekte gençlerimizin ahlaki ve değerlerine bağlı hayat sürmelerin de destekçisi olmaktadır. Ortaokul seviyesinde, 5-6 ve 7.sınıflarımızda Peygamberimizin hayatı ünitelere dağıtılarak işlenmektedir, yapılan gezi ve etkinliklerle desteklenmektedir. Vildan’dan mezun olacak bir öğrencide hangi vasıflar bulunmalıdır» realitesinden yola çıkarak ilköğretimden lise son sınıfa kadar birbirini tamamlar bir mantıkla hazırlanmış bir program;

İlkokulda, “ahlâk ve âdabın”, dinin ana emirlerinin; inanç, ibadet, davranış ve yaşayışın, tanıtılması ve benimsetilmesi Ortaokul ve lisemizde ise daha çok yaşayarak paylaşarak içselleştirmeye dayalı somut faaliyetler üzerine kurulmuştur.

Öğrencilerimizin namazlarını öğretmenleri rehberliğinde toplu bir şekilde kılmalarına önem veriyoruz. Namaz için öğrencilerimiz zorlanmaz. Her dönem sabah ve yatsı namazında buluşma programları tertip etmektedir. Bu da kurumumuzun öncü ve önder olduğunu, hayırda  örnek  olma  felsefesine  uygun  hareket  ettiğimizin  en  güzel örneği olmuştur.

8. Danışman Öğretmenlik Sistemimiz: Ortaokulumuzda danışmanlık sistemi vardır. Kız ve erkek öğrencilerimizin kendine has sorun ve problemleri olduğundan dolayı, erkek öğrencilerimizle bay danışman öğretmenlerimiz, kız öğrencilerimizle bayan danışman öğretmenlerimiz ilgilenmektedir. Danışmanlarımız öğrencilerimizi akademik, sosyal ve manevi olarak takip eder ve rehberlik yaparlar. Tüm danışmanlarımız 5. Sınıfta ilk dönem velilerimizi ve öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederler.

9. İngilizce  Yabancı  Dil  Eğitimi  Derslerimiz:  Derslerimiz 6-7-8.sınıflarda 8 saat, 5.sınıf ağırlıklı yabancı dil sınıfımızda 15 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. Bu sene 5. Sınıflarda uygulanan kur sistemimiz seneye 6. Sınıflarda uygulanmaya devam edecektir. Derslerimizi kaliteli kaynaklar ile desteklemekteyiz. Yabancı dili öğrencilerimizin severek, eğlenerek öğrenmesini amaçlıyoruz. Derslerde Konuşma, dinleme, yazma ve okuma merkezli eğitim yapılır. Ayrıca 5-6-7. Sınıflarımızda 2 saat speaking dersi ve dönemde bir yaptığımız speaking sınavları ile  öğrencilerimizin native öğretmen eşliğinde konuşmayı öğrenmesini sağlıyoruz. Drama, İngilizce festivali gibi tüm öğrencilerin katıldığı coşkulu faaliyetlerle öğrencilerimize farkındalık kazandırılmaktadır. Ayrıca comenius projesi ile yurtdışı gezileri ve yurtiçi İngilizce dil kamplarıyla öğrencilerimizin İngilizceye olan merakı artırılmakta ve bilgileri pekiştirilmektedir.

15 günde bir İngilizce bültenlerimiz yazlı ve online olarak velilerimize gönderilmektedir.

İkinci bir yabancı dil olarak da isteyen öğrencilerimize seçmeli olarak Arapça dersleri vermekteyiz.

10. Akşamüstü Sanat ve Spor Kurslarımız: Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre 16:00 – 18:00 arası görsel sanatlar, müzik ve spor alanlarında açtığımız kurslara katılmaları konusunda velilerimiz bilgilendirilmektedir. Velinin talebi veya öğretmenin tespiti ile öğrencinin yeteneği belirlenebilir. Bu kurslarda başarılı olan çocuklar il genelinde veya ülke genelinde yapılan yarışmalara katılmaktadırlar. Akşamüstü kurslarımız okul ücretinin dışında ayrıca ücretlendirilmektedir. Kursları alanında uzman öğretmenler vermektedir. Resim kursları; karakalem, yağlı boya, ebru. Müzik kursları; gitar, bağlama. Spor  kursları; Tekvando, Karate, Futbol, Voleybol, basketbol, badminton. Sosyal etkinliklerimize öğrencilerimizin etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını arzu ediyoruz. Ayrıca zeka oyunlarına önem vererek öğrencilerimizin satranç, mangala gibi alanlara yönlendiriyoruz. Ayrıca yüzme derslerimiz okulumuzun yakınında bulunan Atatürk yüzme havuzunda öğrencilerimizin yüzme öğrenmelerini sağlıyoruz.

11. İzcilik Çalışmalarımız:  İzcilik çalışmaları başlığı altında izcilik faaliyetlerimiz,  belirli aralıklarla uygun alanlarda  kamp yapılması ve daha sonra bu öğrencilerden başarılı ve yetenekli olanların şehir dışındaki izci kamplarına götürülmesi şeklinde devam ettirilmektedir. İzcilikte amaç öğrencilere doğada yaşayabilme, doğayla baş başa kalma, stres atma, disiplin, paylaşım, takım halinde hareket edebilme, lidere itaat etme gibi birçok özellikler kazandırmaktır. Öğretmenlerimiz aynı zamanda izci lideri eğitimi almıştır.

12. Akademik Çalışmalarımız: Dersler ferah ve geniş sınıflarda teknolojik akıllı tahtalarda işlenmektedir. Öğrenci merkezli eğitim veren ortaokulumuz da öğrencilerimizin Lise Giriş Sınavına hazırlanması esastır. Bu anlamda ana derslerin yanında etüt dersleriyle öğrenciler takviye edilmektedir. Sınava hazırlık süreci 7. Sınıf nisan ayının sonunda başlar ve 8.sınıflarda Ağustosta çağrılan öğrenciler okul açılana kadar kamp yapıp, ilk konularını işleyerek zaman kazanmaktadırlar. Okulların başlamasıyla daha fazla tekrar imkânı bulmaktadırlar. Okulumuza özel haftalık ders çalışma programı ile öğrencilerimiz programlı bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz. Eğitim her yerde sloganı ile kurumsal ve düzenli, ücretsiz servis ile ders gezileri yapıyoruz.

13. KTT ve Deneme Sınavlarımız: Öğrencilerimizin akademik başarıları 2 haftada bir ve aylık olarak yapılan  Okulistik sınavları sonuçlarına göre takip edilir.

14. Seviye Sınıflarımız: Öğrenciler seviyelerine göre sınıflara ayrılırlar. Her öğrencimiz seviyesine göre eğitim alır.  Yıllık yaptığımız Okulistik sınavı ortalamaları ile yılda 1 defa sene başında sınıf değişimleri yapılır.

15. Kullanılan Materyaller: Özenle seçilen yazılı ve basılı materyallerimiz kaliteli yardımcı kaynak kitaplar, soru bankaları, yaprak testleri, 8. Sınıflarda 60 konu tarama ve deneme sınavı, 5-6-7.sınıflarda 6 deneme sınavı yapılarak değerlendirilmektedir. Dijital kaynaklarda ise Morpa kampüs ve vitamin kullanılmaktadır.

16. Veli İletişimimiz: Velilerimizle dönemde iki senede dört kez toplantılar yaparak öğrencilerin genel durumları paylaşılmakta ve  veliler  bilgilendirilmektedir.  Bunların dışında  sınıf kahvaltıları ile velilerimiz okulumuzda bir araya gelerek sınıfın sorunları konuşulmakta, ayrıca velilerimiz arasında (anneler) dostluk ve arkadaşlık bağları güçlendirilmektedir. Öğrenciler arasında yaşanabilecek küçük sorunlar bu çalışma sayesinde velilerimizin kendi aralarında çözmeleri kolaylaştırılmaktadır. Öğretmenlerimiz velimizin kabul etmesi durumunda öğrencimizi evinde ziyaret etmekte, öğrencimizin çalışma ortamını yerinde incelemektedir. Bu ziyaret öğrenci, öğretmen arasında olumlu duygusal bağın gelişmesine neden olmaktadır. Yine velilerimiz her hangi bir sorunla karşılaştıklarında veya   bir   şey   iletmek   istediklerinde   öğretmenlerimizi telefonla arayarak veya mesajla iletişime geçebilirler.

17. K12NET Öğrenci Takip Sistemimiz: Okulumuzun online öğrenci takip ve  veli iletişim sistemidir. Bu sistem  aracılığıyla velimiz kendisine verilen şifreyle öğrencisinin ödevlerini, notlarını, devamsızlıklarını takip edebilmekte, öğretmenleriyle iletişime geçebilmekte, mesaj gönderebilmekte veya randevu alabilmektedir.

18. Kitap Okuma: sene başında belirlediğimiz ve özenle seçilen kitaplar, öğretmenlerimizin takibiyle düzenli olarak okutulmakta, öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktadır. Okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla her  dönem kitap okuma yarışmaları yapılmaktadır. Yeni LGS sisteminde öğrencilerin en çok zorlandığı soruların paragraf soruları   ve   okuduğunu   anlama   tipi   sorular   olduğu   aşikardır.   Bu sorularla başa çıkabilmenin yolu çok kitap okumaktan geçmektedir. Kitap okumayı sadece okulda sınırlandırmamak, hayatı boyunca yaşam tarzı haline dönüştürmek esas hedefimizdir. Bu anlamda velilerimizin de televizyonu kapatarak öğrencileriyle birlikte kitap okumaları çok önemlidir. Öğrencinin eğitimi ancak veliyle ortak hareket ederek mümkündür. Birlikte okuyoruz kampanyamız ile velilerimizin kitap okuma konusunda öğrencilerimize örnek ve önder olmalarını önemsiyoruz.

19. Tecrübeli Öğretmen Kadrosu: Tüm bu çalışmaları olumlu sonuçlandırabilmek ve netice alabilmek için çok iyi bir kadroya sahip olmanız gerekir. Vildan da çalışan öğretmenlerimiz tecrübeli ve alanında uzman kişilerden seçilmektedir.

20. Rehberlik Servisimiz:   Okulumuzun rehberlik servisi öğrencilerimize grup terapisi, bireysel görüşme, sınav  kaygısı giderme, kişisel davranış sorunlarını takip etme gibi birçok konuda sınıf öğretmenleriyle ve velileriyle temas halindedir. Öğrenciler arasında gelişebilecek olumsuz davranışlar değerlendirilmekte, bunlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Vildan da iyi davranış gösteren veya başarı gösteren öğrenci ödüllendirilmekte ve takdir edilmektedir.

21. 3D Eğitim  Sistemimiz: 3D  eğitiminde öğrenciler  görselleştirilmiş  metotla  dersleri   çok  daha  rahat   anlayabilmektedir.  Bu sistemde öğretmen öncelikle konuyu sınıfta anlatmaktadır. Daha sonraki bir derste laboratuvara geçen öğrencilerimiz özel gözlükleriyle aynı konuyu bir kez de görsel olarak izlemekte, kafalarında konuyla ilgili hiçbir soru işareti kalmamaktadır. 3D eğitimi daha çok fen bilimleri dersinde kullanılmaktadır.

22. Yazılım, Kodlama ve Robotik Çalışmalarımız: 5. Sınıftan itibaren bilgisayar derslerinde yazılım ve kodlamaya giriş dersleri yapılır. Dileyen velilerimiz ekstra ücret ödeyerek robotik kodlama derslerine öğrencilerimizi gönderebilirler.

23. Hafta Sonu Etütlerimiz: 5,6,7. Sınıf öğrencilerimize 6. Gün eğitimi olarak cumartesi günleri öğleye kadar, konu tekrarı içerikli etütler yapılmaktadır. Öğrencilerimize konuların anlaşılması amaçlı yapılan bu etütlerde başarı kaydedilmiştir. 8.sınıf öğrencileri için her cumartesi 09.00-13:10 arası etüt yapılır. 8. Sınıf öğrencilerimizin etütlere katılımları zorunludur.

24. Olimpiyat ve Tübitak Çalışmalarımız: Her yıl gönüllü özel okullar birliğimiz tarafından Antalya’da yapılan olimpiyatlarımıza seçilen öğrenciler haftada bir gün hafta içi 16.20-17.50 saatleri arasında çalışma yaptırılır. 

Tübitak’ın yaptığı olimpiyatlara da öğrencilerimiz ekstra yapılan çalışmalar ile hazırlanırlar.

Öğrencilerimiz derslerde yaptıkları projeleri mayıs ayında okulumuzda festival havasında yapılan bilim şenliğinde Denizli halkı ile paylaşırlar.

25. Oryantasyon Çalışmalarımız: 5. Sınıf öğrencilerimize eylül ayının ikinci haftasında ortaokula uyum çalışmaları yapılır.

26. 7 ve 8. Sınıflara LGS Çalışmalarımız:  LGS çalışmalarımız 7. Sınıf itibariyle başlatılır. Öncelikle öğrencilere ve velilere LGS sistemi hakkında bilgilendirme seminerleri yapılır. Mayıs ayında 7. Sınıflarımıza LGS dersleri ve akşam ve cumartesi günleri öğleye kadar LGS kursları başlar.  Ağustos ayının başında 8. Sınıf öğrencilerimize Ağustos kampı başlar. Konular erkenden bitirilir ve sınava kadar genel tekrar yapılır. Okul başladığında hafta sonu kursları da başlar.  2. Dönem itibariyle akşam etütlerimiz başlar. Okulumuzun projesi olan LGS Ligi ve koçluk sistemimiz ile öğrencilerimiz birebir sınava hazırlanır. Koçlarımız dönem başında veli ziyaretlerini yaparlar. Her hafta KTT sınavı, aylık ulusal okulistik deneme sınavı yapılır. Öğrenilen konuların tekrarı amacıyla dönemde bir defa ders kampları yapılır. 15 Tatilde 1 hafta LGS kampı yapılır. Resim, müzik gibi dersler alınarak soru çözümü ve ek etüde ayrılır. Rehberlik öğretmenimiz 8. Sınıflarımıza özel sınav kaygısı, test çözme teknikleri gibi bireysel ve grup çalışmaları yapar. Sınav öncesinde öğrencilerimizin streslerini azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır. Sınava 1 ay kala konular tamamen bitirilir ve geri sayım seri deneme sınavları yapılır.