Karakter Eğitimi

NİÇİN KARAKTER EĞİTİMİ

Okullarda sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel Misyonları arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine "iyi" tercihler yapa­bilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapa­bilme stratejilerini sunabilmelidirler. Değerler eğitiminin zarureti insanlar arasında bazı "duyarlılıkların" kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki "olguların" günden güne çoğaldığı eğitimcilerin gözlemleri ve istatistikler ile maalesef doğrulanmaktadır:

1-  Yükselen şiddet eğilimleri,
2-  Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
3-  Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
4-  İş ahlâkında düşüş,
5-  Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
6-  Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış,

Bizler, Özel Vildan İlköğretim Okulu olarak, çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgiyle doldurup onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okulumuzda Değerler Eğitimi çalışması yapmaktayız. Bu çalışma ile çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, İdealist ve ahlâklı birer Türk genci olmalarını hedefli­yoruz İşleyeceğimiz değerler, her ferdin uymak zorunda olduğu, bütün toplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan doğruluk, iyilik, yardımseverlik ve öz güven gibi özelde her bireyin, genelde de toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerlerdir.

Değerler Eğitimi programı çerçevesinde yaptığımız çalışmalarımız;

Yardımseverlik, sorumluluk, sevgi - saygı hedef belirleme, sabır, özgüven, doğruluk, başta olmak üzere okul aile ve toplum tarafından ihtiyaç duyulan tüm değerlerinin kazandırılması üzerine oturmaktadır.

Program birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

(1)     Sınıf İçi Etkinlikler,

(2)     Okulun Tümü İçin Etkinlikler,
(3)     Aileye Yönelik Etkinlikler.

(1)  Sınıf İçi Etkinlikler

Programın temelini oluşturan bu etkinlikler temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Açık programın içine giydirilmiş bu etkinlikler öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdırlar.

(2)  Okulun Tümü İçin Etkinlikler

Uygun okul atmosferi, hem istikrarı hem de belirlenen hedeflerle ulaşılan sonuçların kalıcılığını sağlamaktadır. Uygulanacak etkinliklerden bazıları şunlardır:

 

1- Kurumun seçilen değeri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması,

2- Okulda ders dışı çalışma ortamları olarak faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

3- Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi,

4- Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,

5- Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

6- Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

7- Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi,

8- Sınıf panoları düzenlenmesi vb.

(3) Aileye Yönelik Etkinlikler

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması; çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulanması, onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi, kısaca okul-aile işbirliği sayesinde olacaktır. Ailelerimize de mesajla bilgi verilecek ve web sitemizde değerler eğitimi sayfamızdan bilgilendirmeler yapılacaktır.

KAKARKTER EĞİTİMİ İÇİN ON ALTIN KURAL

 Öncelikle Kendinizi Ahlâklı Bir Çocuk Yetiştirme İdealine Bağlayın

Çocuğunuzun ahlaklı olarak yetişmesi sizin için ne kadar önemli? Bu öncelikle kendinize yöneltmeniz gereken önemli bir soru. Araştırmalar, çocuklarının karakter sahibi olmaları konusunda güçlü duygular taşıyan ailelerin bunu eyleme dökebildiklerini ve sonuç itibariyle başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. Eğer gerçekten karakterli bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, kendinizle kişisel sözleşmenizi yapın ve bunu gerçekleştirinceye kadar da durmayın.

 Güçlü Bir "Ahlâkî Model "Olun

Aileler çocuklarının ilk ve öncelikli ahlak öğretmenleridir. Öyleyse, çocuklarınıza karşı sergilediğiniz davranışların, sizin onlarda görmek istediğiniz davranışlar olmasına dikkat edin. Hayatınızın çocuğunuz için yaşayan bir model olmasına özen gösterin ve kendinize her gün sorun: "Eğer çocuğumun sadece benim davranışlarımı gözlemliyor olduğunu kabul edersem, ona neyi izletmeliyim?" Sadece bu soru bile yeterince etkili olacaktır.

 Ahlaki Değerlerinizin Farkında Olun ve Onları Paylaşın

 Karakter sahibi bir çocuk yetiştirmeden önce değerlerinizin ne olduğunu açıkça ortaya koymanız gerekir. Değerleriniz üzerinde öncelikle siz düşünün daha sonra bunları nedenleriyle açıklamak suretiyle çocuklarınızla paylaşın. Bundan sonra, çocuğunuz sizin düşüncelerinizi içeren sayısız mesaj duymalıdır. Ahlaki standartlarınızın anlaşılması için bu son derece önemli. Unutmayın yine etrafımızdaki pek çok "uyarıcı": televizyon, filmler, gazeteler, kitaplar vb. ahlaki konularla dolu ve siz bunları çocuğunuzla değerlerinizi paylaşmak için kullanabilirsiniz.

 Fırsatları Kaçırmayın 

En iyi öğretme zamanı planlı olanlar değil, tam aksine beklenmedik bir tarzda ortaya çıkan fırsatlardır. Gündeme gelir gelmez ahlaki konuları çocuğunuzla konuşun. Bu anların avantajlarını kullanın; çünkü somut olgulara dayalı olarak gelişen ahlaki yargıların çocuğunuza bir ömür boyu rehberlik etmesi daha olasıdır.

 Disiplinli ve Ahlâkî Bir Ders Olarak Kullanın

 Etkili disiplin çocuğa sadece davranışının niçin yanlış olduğunu fark ettirmez, aynı zamanda gelecek sefer doğru olanı yapmasına imkân tanır. Doğru soruların kullanılması çocuğun, başkalarının bakış açılarını ve kendi davranışlarının sonuçlarını anlamasına yardım edecektir. Çocuklarımızın düşünmelerine yardım edelim :"Yaptığım doğru muydu ?", "Gelecek sefer ne yapmalıyım ?" Bu şekilde çocuğunuz hatalarını öğrenir ve ahlaken gelişir. Unutmayın! Nihaî amaç çocuğunuzun sizin rehberliğinizden bağımsız olarak, kendi basınayken doğru davranmasıdır.

 Ahlâkî Davranışlar Bekleyin

Çalışmalar açıkça ortaya koyuyor ki, ahlaki davranışlar gösteren çocukların aileleri onlardan bu yönde beklenti içinde olan aileler... Bu beklentiler, davranışları için çocuğunuza bir standart koyacak ve önem verdiğiniz şeyler hakkındaki belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Evde ahlaki standartlarınıza sık sık vurgu yapın ve çocuğunuz bunları içselleştirene kadar çaba harcayın.

 Davranışların Etkileri Üzerine Düşünmesini Sağlayın

 Araştırmacılar en iyi ahlâk inşa edici uygulamaların, çocuğun davranışlarının başkaları üzerindeki etkilerine dikkat çekenler olduğunda fikir birliği içindeler. Bu şekilde yapılması çocuğun ahlâkî gelişimini desteklemektedir: ("Bak onun ağlamasına neden oldun!"), veya zarar görenin duygularını ön plana alacak şekilde ("Şimdi kendini üzgün hissediyor"). Burada ana nokta; çocuğun, gerçekten karşısındakinin yerinde olsaydı ne olabileceğini hissetmesini sağlamaktadır. Böylece sergilediği davranışların başkaları üzerindeki etkileri noktasında daha hassas olması sağlanabilir.

 Ahlâkî Davranışları Pekiştirin

 Çocukların yeni davranışları öğrenmelerinin en basit yollarından biri de bu davranışlar yapıldığında pekiştirmeleridir. Öyleyse, çocuğunuz ahlaken uygun bir davranışta bulunduğunda neyi doğru yaptığını açıklayın ve niçin onu takdir ettiğinizi belirtin.

 Ahlâkîliği Günlük Yaşamın İçine Sokun

 Çocuklar ahlaki olan davranışları kitaplardan okuyarak değil iyi işler yaparak öğrenirler. Çocuklarınızın kendi dünyalarında değişiklik yapabilmek için insiyatif almalarını teşvik edin. Çocuklarımız için ulaşmayı hedeflediğimiz asıl amaç, ahlâkî prensipleri günlük yaşamlarına sokmaları ve bu prensipleri kendi kendilerine bularak yetişkinlerin yol göstericiliğine daha az bağımlı olmalarını sağlamaktır.

 Altın Kuralı İşler Hale Getirin

 Pek çok medeniyetin ortak malı olan; "Başkalarına, onların sana nasıl davranmasını istiyorsan öyle davran" altın kuralını çocuğunuza öğretin. Ona bir şey yapmadan önce kendi kendisine; "Ben, başkasının bana böyle davranmasını ister miydim?" diye sormasını sağlayın. Bunu ailenizin temel kuralı haline getirmenizi öneririz.

Yaşına uygun olarak küçük şeylerle sorumluluk vermeye başlayabilirsiniz.

 

Karakter Eğitimi

NİÇİN KARAKTER EĞİTİMİ

Okullarda sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemezler. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel Misyonları arasındadır. Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine "iyi" tercihler yapa­bilmek için seçenekler gösterebilmeli ve aynı zamanda bu tercihleri yapa­bilme stratejilerini sunabilmelidirler. Değerler eğitiminin zarureti insanlar arasında bazı "duyarlılıkların" kayboluşu, gençler arasında aşağıdaki "olguların" günden güne çoğaldığı eğitimcilerin gözlemleri ve istatistikler ile maalesef doğrulanmaktadır:

1-  Yükselen şiddet eğilimleri,
2-  Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
3-  Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
4-  İş ahlâkında düşüş,
5-  Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
6-  Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış,

Bizler, Özel Vildan İlköğretim Okulu olarak, çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken, gönüllerini de sevgiyle doldurup onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okulumuzda Değerler Eğitimi çalışması yapmaktayız. Bu çalışma ile çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, İdealist ve ahlâklı birer Türk genci olmalarını hedefli­yoruz İşleyeceğimiz değerler, her ferdin uymak zorunda olduğu, bütün toplum tarafından da benimsenen ve güzel sayılan doğruluk, iyilik, yardımseverlik ve öz güven gibi özelde her bireyin, genelde de toplumun huzuru ve mutluluğunu amaçlayan değerlerdir.

Değerler Eğitimi programı çerçevesinde yaptığımız çalışmalarımız;

Yardımseverlik, sorumluluk, sevgi - saygı hedef belirleme, sabır, özgüven, doğruluk, başta olmak üzere okul aile ve toplum tarafından ihtiyaç duyulan tüm değerlerinin kazandırılması üzerine oturmaktadır.

Program birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

(1)     Sınıf İçi Etkinlikler,

(2)     Okulun Tümü İçin Etkinlikler,
(3)     Aileye Yönelik Etkinlikler.

(1)  Sınıf İçi Etkinlikler

Programın temelini oluşturan bu etkinlikler temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Açık programın içine giydirilmiş bu etkinlikler öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdırlar.

(2)  Okulun Tümü İçin Etkinlikler

Uygun okul atmosferi, hem istikrarı hem de belirlenen hedeflerle ulaşılan sonuçların kalıcılığını sağlamaktadır. Uygulanacak etkinliklerden bazıları şunlardır:

 

1- Kurumun seçilen değeri destekleyecek, dikkati konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması,

2- Okulda ders dışı çalışma ortamları olarak faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

3- Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi,

4- Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,

5- Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

6- Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

7- Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi,

8- Sınıf panoları düzenlenmesi vb.

(3) Aileye Yönelik Etkinlikler

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması; çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında da uygulanması, onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi, kısaca okul-aile işbirliği sayesinde olacaktır. Ailelerimize de mesajla bilgi verilecek ve web sitemizde değerler eğitimi sayfamızdan bilgilendirmeler yapılacaktır.

KAKARKTER EĞİTİMİ İÇİN ON ALTIN KURAL

 Öncelikle Kendinizi Ahlâklı Bir Çocuk Yetiştirme İdealine Bağlayın

Çocuğunuzun ahlaklı olarak yetişmesi sizin için ne kadar önemli? Bu öncelikle kendinize yöneltmeniz gereken önemli bir soru. Araştırmalar, çocuklarının karakter sahibi olmaları konusunda güçlü duygular taşıyan ailelerin bunu eyleme dökebildiklerini ve sonuç itibariyle başarılı olduklarını ortaya koymaktadır. Eğer gerçekten karakterli bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, kendinizle kişisel sözleşmenizi yapın ve bunu gerçekleştirinceye kadar da durmayın.

 Güçlü Bir "Ahlâkî Model "Olun

Aileler çocuklarının ilk ve öncelikli ahlak öğretmenleridir. Öyleyse, çocuklarınıza karşı sergilediğiniz davranışların, sizin onlarda görmek istediğiniz davranışlar olmasına dikkat edin. Hayatınızın çocuğunuz için yaşayan bir model olmasına özen gösterin ve kendinize her gün sorun: "Eğer çocuğumun sadece benim davranışlarımı gözlemliyor olduğunu kabul edersem, ona neyi izletmeliyim?" Sadece bu soru bile yeterince etkili olacaktır.

 Ahlaki Değerlerinizin Farkında Olun ve Onları Paylaşın

 Karakter sahibi bir çocuk yetiştirmeden önce değerlerinizin ne olduğunu açıkça ortaya koymanız gerekir. Değerleriniz üzerinde öncelikle siz düşünün daha sonra bunları nedenleriyle açıklamak suretiyle çocuklarınızla paylaşın. Bundan sonra, çocuğunuz sizin düşüncelerinizi içeren sayısız mesaj duymalıdır. Ahlaki standartlarınızın anlaşılması için bu son derece önemli. Unutmayın yine etrafımızdaki pek çok "uyarıcı": televizyon, filmler, gazeteler, kitaplar vb. ahlaki konularla dolu ve siz bunları çocuğunuzla değerlerinizi paylaşmak için kullanabilirsiniz.

 Fırsatları Kaçırmayın 

En iyi öğretme zamanı planlı olanlar değil, tam aksine beklenmedik bir tarzda ortaya çıkan fırsatlardır. Gündeme gelir gelmez ahlaki konuları çocuğunuzla konuşun. Bu anların avantajlarını kullanın; çünkü somut olgulara dayalı olarak gelişen ahlaki yargıların çocuğunuza bir ömür boyu rehberlik etmesi daha olasıdır.

 Disiplinli ve Ahlâkî Bir Ders Olarak Kullanın

 Etkili disiplin çocuğa sadece davranışının niçin yanlış olduğunu fark ettirmez, aynı zamanda gelecek sefer doğru olanı yapmasına imkân tanır. Doğru soruların kullanılması çocuğun, başkalarının bakış açılarını ve kendi davranışlarının sonuçlarını anlamasına yardım edecektir. Çocuklarımızın düşünmelerine yardım edelim :"Yaptığım doğru muydu ?", "Gelecek sefer ne yapmalıyım ?" Bu şekilde çocuğunuz hatalarını öğrenir ve ahlaken gelişir. Unutmayın! Nihaî amaç çocuğunuzun sizin rehberliğinizden bağımsız olarak, kendi basınayken doğru davranmasıdır.

 Ahlâkî Davranışlar Bekleyin

Çalışmalar açıkça ortaya koyuyor ki, ahlaki davranışlar gösteren çocukların aileleri onlardan bu yönde beklenti içinde olan aileler... Bu beklentiler, davranışları için çocuğunuza bir standart koyacak ve önem verdiğiniz şeyler hakkındaki belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Evde ahlaki standartlarınıza sık sık vurgu yapın ve çocuğunuz bunları içselleştirene kadar çaba harcayın.

 Davranışların Etkileri Üzerine Düşünmesini Sağlayın

 Araştırmacılar en iyi ahlâk inşa edici uygulamaların, çocuğun davranışlarının başkaları üzerindeki etkilerine dikkat çekenler olduğunda fikir birliği içindeler. Bu şekilde yapılması çocuğun ahlâkî gelişimini desteklemektedir: ("Bak onun ağlamasına neden oldun!"), veya zarar görenin duygularını ön plana alacak şekilde ("Şimdi kendini üzgün hissediyor"). Burada ana nokta; çocuğun, gerçekten karşısındakinin yerinde olsaydı ne olabileceğini hissetmesini sağlamaktadır. Böylece sergilediği davranışların başkaları üzerindeki etkileri noktasında daha hassas olması sağlanabilir.

 Ahlâkî Davranışları Pekiştirin

 Çocukların yeni davranışları öğrenmelerinin en basit yollarından biri de bu davranışlar yapıldığında pekiştirmeleridir. Öyleyse, çocuğunuz ahlaken uygun bir davranışta bulunduğunda neyi doğru yaptığını açıklayın ve niçin onu takdir ettiğinizi belirtin.

 Ahlâkîliği Günlük Yaşamın İçine Sokun

 Çocuklar ahlaki olan davranışları kitaplardan okuyarak değil iyi işler yaparak öğrenirler. Çocuklarınızın kendi dünyalarında değişiklik yapabilmek için insiyatif almalarını teşvik edin. Çocuklarımız için ulaşmayı hedeflediğimiz asıl amaç, ahlâkî prensipleri günlük yaşamlarına sokmaları ve bu prensipleri kendi kendilerine bularak yetişkinlerin yol göstericiliğine daha az bağımlı olmalarını sağlamaktır.

 Altın Kuralı İşler Hale Getirin

 Pek çok medeniyetin ortak malı olan; "Başkalarına, onların sana nasıl davranmasını istiyorsan öyle davran" altın kuralını çocuğunuza öğretin. Ona bir şey yapmadan önce kendi kendisine; "Ben, başkasının bana böyle davranmasını ister miydim?" diye sormasını sağlayın. Bunu ailenizin temel kuralı haline getirmenizi öneririz.

Yaşına uygun olarak küçük şeylerle sorumluluk vermeye başlayabilirsiniz.