Kalite Belgemiz

ISO 9001:2008 SERTİFİKAMIZI ALDIK

Özel Vildan İlköğretim Okulu Müdürlüğü olarak başvuruda bulunduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belge başvurumuz neticesinde, bağımsız değerlendirme kurumlarınca denetimler gerçekleştirildi. Tâbi olunan tüm maddelerde denetimlerden başarı ile geçen okulumuz, Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve Bayrağını almaya hak kazandı.

ÖZEL VİLDAN KOLEJİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

‘‘Başarı: çağın gerektirdiği bilimsel verilerin doğrultusunda, kalitenin birliktelik ruhuyla geliştirilmesidir...’’ sloganıyla kaliteli bir eğitim sunmaya çalışan okulumuz, uluslar arası geçerliliği olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak kalitesini perçinlemiş oldu.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini Türk Milli Eğitim sistemimizin amaçları doğrultusunda, kalite sorumluluğu bilincinde görevlerini sürdüren idareci, öğretmen ve diğer personelin; çağın gerektirdiği bilimsel anlayış ve teknikleri kullanan, yenilikçi, gelişen teknolojiyi yakından takip eden, veli ve öğrenci memnuniyetini görev bilen 14 yıllık bir tecrübeye sahip bir eğitim kuruluşuyuz.

Okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalite esasına dayandırılarak gerçekleştirilmesi, veli ve öğrencilerimizin beklentilerini en üst seviyede tüm özellikleriyle karşılayacak kaliteli bir eğitim sistemi oluşturma çabaları, Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001:2008) uygulamalarımızı sürekli geliştirmeye yönelmemizi sağladı.

Bu çalışmalarla İlköğretim seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okulumuzda hedef; her geçen gün daha iyi olmak, kaliteyi sürekli kılmaktır.

Okulumuzda başlatılan çalışmaları tescillemek, nasıl daha kaliteli ve daha iyi olabiliriz düşüncesiyle Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlatıldı.

Kalite Çalışmalarımızdan Bazıları:

* Eğitim-öğretim faaliyetleri gözden geçirildi.

* Okulumuzdaki aksaklıklar tespit edilerek giderildi.

* Eğitimin fiziki, teknoloji ve kaynak kullanımı iyileştirildi

* Vizyon ve Misyonumuz gözden geçirildi.

* Planlama ve koordinasyon işleyişi belirlendi.

* Doküman kontrolü ve kalite kayıt kontrollerinin mevzuata uygunluğu tespit edildi.

* Kaynak yönetimi konusundaki eksiklikler giderildi.

* Hizmet satın alma ve tedarikçilerin değerlendirilmesi yapıldı.

* Kalite politikası belirlendi.

* Okulumuzu her yönüyle anlatan, tanıtım videosu hazırlandı.

* Organizasyon şeması hazırlandı.   

* Gerekli anketler veli, öğrenci ve personele uygulanarak değerlendirilmesi yapıldı.

* İstek - Öneri kutusu oluşturuldu.

* Formların ve belgelerin ISO 9001:2008 standartlarına uygun numaralanması sağlandı.

* Okulun iş ve işleyişi gözden geçirilerek iyileştirmeler yapıldı.

* Öğretmenlerin IS0 9001:2008 ile ilgili eğitimi gerçekleşti.

* Belge, doküman, işleyiş ve ortam denetlendi.

Sonuçlandırılan bu çalışmalarla Kalite Denetleme kuruluşunca denetlenen okulumuz 26/07/2010 tarihi itibari ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almayı hak kazandı. Uluslararası geçerliliği olan bu belgenin her yıl denetim yapılmak koşuluyla 3 yıl geçerliliği olacaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürüten kalite yönetim ekibimize ve bu çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen personelimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım.

Bayram ATMACA
Okul Müdürü

Kalite Belgemiz

ISO 9001:2008 SERTİFİKAMIZI ALDIK

Özel Vildan İlköğretim Okulu Müdürlüğü olarak başvuruda bulunduğumuz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belge başvurumuz neticesinde, bağımsız değerlendirme kurumlarınca denetimler gerçekleştirildi. Tâbi olunan tüm maddelerde denetimlerden başarı ile geçen okulumuz, Kalite Yönetim Sistemi Belgesini ve Bayrağını almaya hak kazandı.

ÖZEL VİLDAN KOLEJİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

‘‘Başarı: çağın gerektirdiği bilimsel verilerin doğrultusunda, kalitenin birliktelik ruhuyla geliştirilmesidir...’’ sloganıyla kaliteli bir eğitim sunmaya çalışan okulumuz, uluslar arası geçerliliği olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak kalitesini perçinlemiş oldu.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini Türk Milli Eğitim sistemimizin amaçları doğrultusunda, kalite sorumluluğu bilincinde görevlerini sürdüren idareci, öğretmen ve diğer personelin; çağın gerektirdiği bilimsel anlayış ve teknikleri kullanan, yenilikçi, gelişen teknolojiyi yakından takip eden, veli ve öğrenci memnuniyetini görev bilen 14 yıllık bir tecrübeye sahip bir eğitim kuruluşuyuz.

Okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalite esasına dayandırılarak gerçekleştirilmesi, veli ve öğrencilerimizin beklentilerini en üst seviyede tüm özellikleriyle karşılayacak kaliteli bir eğitim sistemi oluşturma çabaları, Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001:2008) uygulamalarımızı sürekli geliştirmeye yönelmemizi sağladı.

Bu çalışmalarla İlköğretim seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okulumuzda hedef; her geçen gün daha iyi olmak, kaliteyi sürekli kılmaktır.

Okulumuzda başlatılan çalışmaları tescillemek, nasıl daha kaliteli ve daha iyi olabiliriz düşüncesiyle Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlatıldı.

Kalite Çalışmalarımızdan Bazıları:

* Eğitim-öğretim faaliyetleri gözden geçirildi.

* Okulumuzdaki aksaklıklar tespit edilerek giderildi.

* Eğitimin fiziki, teknoloji ve kaynak kullanımı iyileştirildi

* Vizyon ve Misyonumuz gözden geçirildi.

* Planlama ve koordinasyon işleyişi belirlendi.

* Doküman kontrolü ve kalite kayıt kontrollerinin mevzuata uygunluğu tespit edildi.

* Kaynak yönetimi konusundaki eksiklikler giderildi.

* Hizmet satın alma ve tedarikçilerin değerlendirilmesi yapıldı.

* Kalite politikası belirlendi.

* Okulumuzu her yönüyle anlatan, tanıtım videosu hazırlandı.

* Organizasyon şeması hazırlandı.   

* Gerekli anketler veli, öğrenci ve personele uygulanarak değerlendirilmesi yapıldı.

* İstek - Öneri kutusu oluşturuldu.

* Formların ve belgelerin ISO 9001:2008 standartlarına uygun numaralanması sağlandı.

* Okulun iş ve işleyişi gözden geçirilerek iyileştirmeler yapıldı.

* Öğretmenlerin IS0 9001:2008 ile ilgili eğitimi gerçekleşti.

* Belge, doküman, işleyiş ve ortam denetlendi.

Sonuçlandırılan bu çalışmalarla Kalite Denetleme kuruluşunca denetlenen okulumuz 26/07/2010 tarihi itibari ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almayı hak kazandı. Uluslararası geçerliliği olan bu belgenin her yıl denetim yapılmak koşuluyla 3 yıl geçerliliği olacaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürüten kalite yönetim ekibimize ve bu çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen personelimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım.

Bayram ATMACA
Okul Müdürü