İzci Alkışları

İzci Alkışı: Özellikleri olan ve topluca yaptırılan bir alkış türüdür. İzci alkışları, uluslar arası nitelik taşır. Çünkü İzcilik öğrenilmez, yaşanır. Bu nedenle, uluslar arası örgüt eğitim doğrultusunda, sürekli ve uygulamalı, müşterek bir eğitim sistemi içindedir. Alkış; Kamp ateşlerinde, gösteri yapan gruba yapıldığı gibi, birey veya topluluklar içinde de yapılmaktadır. İzci alkışlarında en önemli koşullardan birisi, birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Alkış daima bir lider tarafından yaptırılır. İzci Alkışları;liderden lidere değişikliğe uğratılmamalı ve kökenine sadık kalınmalıdır. Lider, bilinen alkışları değişikliğe uğratmadan, kendine özgü yeni alkış şekilleri bulmalıdır.

Tek Parmak Alkışı

İşaret parmakları birbirine çarpmak sureti ile sözde kazanan bir şahsı veya tarafı alkışlarız.

Yağmur Alkışı

Liderin işareti ile bütün grup, önce tek parmak ile yukarıda olduğu gibi alkışlarlar. Bilahare

Çift parmakları vurulur.

Üçer parmakları vurulur.

Dörder parmakları vurulur.

Avuçları vurulur.

Yağmurun azaldığını belirtmek için Geriye;

Dörder parmakları vurulur.

Üçer parmakları vurulur.

İkişer parmakları vurulur.

Birer parmakları vurulur ve yağmur kesilir.

Baş Parmak Tersi (Tırnak) Alkışı

Baş parmakları, tırnaklarımız karşılıklı gelecek şekilde, tersine çeviririz. Bu suretle istediğimize alkış tutarız.

Baş ve İşaret parmağı Alkışı

Para sayma hareketi yapar gibi, baş ve işaret parmakları tek elimizle veya çift elimizle birbirine sürteriz.

Serçe Parmağı Alkışı

Soğuk bir espri, küçümsenen bir işi, serçe parmaklarımızı birbirine vurarak alkışlarız.

Tek Avuç Alkışı

Tek avucumuzun dört parmağını, elimizin ayasına vurarak alkışlayabiliriz. Keza bu hareketi her iki elimizle de yaparsak orijinal olur.

Tahtaveralli Alkışı

Lider karşıda kollarını iki yana açmıştır. Grup da ikiye ayrılmıştır. Her iki grup pür dikkat liderlerine bakarlar. Liderin kendilerine alt kolu inince ellerini bir defa vurur. Liderin kolları bir tahterevalli gibi inip kalktıkça,inen taraflar birer defa ellerini çırparlar. Lider hareketlere renk verir.

Göğüs Alkışı

Ellerle trampet çalar gibi göğsü döveriz. Bu hareketi  yaparken   OOO..  OOO..  OOO.. OOOĞ.... III...  IIII..... İİİ.... İİİİ.... ÖÖÖÖ..... ÖÖÖ... UUU... UUU.. ÜÜÜ.. ÜÜÜ.. gibi sesli harfler çıkarırsak renk vermiş oluruz.

Arı Alkışı

Sağ elimizin baş parmak ve işaret parmağımızı birleştirip VIZZZZZZZ ..... diye yüzümüzün etrafında çeviririz. Sonra işaret parmağımızla burnumuza dokunarak PIT diye bir ses çıkarırız. Sonra ellerimizle burnumuzun ve yüzümüzün arı sokmasından PUFFFF diye şiştiğini ifade ederiz. Yine ellerinizi dizlerimize vurarak III II diye ağlama taklidi yaparız. Bilahare sağ elimizle ilaç içer gibi işaret yaparak  LIK... LIK... LIK..... LIK diye ilaç içtiğimizi gösteririz.sonra şişin inme hareketi olarak FIŞŞŞŞŞ... der ve ferahladığımızı ifade için hep beraber OHHHHHH ....  diye iç çekeriz.

İzci Alkışı 1

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ne söyleyeceği söylenir. Nasıl söyleyecekleri açıklanır. Sıra ile gruplar kendi kümelerince söylenecek olan kelimeleri söylerler.

Oyun hiç durmadan her küme kendi kelimelerini söyleyerek bir süre devam eder.

1. grup peynir ekmek

2. grup zeytin yumurta

3. grup süt

İzci Alkışı 2

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba söylemesi gereken kelimeler verilir. Yöneticinin işareti ile oyun başlar. Önce sıra ile söylemeye başlanır ve sürekli olarak her küme kendi kelimelerini tekrar ederler. Oyun bir süre devam eder.

1. grup Ben cennete gidecem  (zurna gibi ses çıkararak söylerler)

2. grup Ben de  (davul gibi gür bir sesle söylerler

3. grup Beni de götür  (keman gibi ses çıkararak söylerler)

Füze Alkışı

Lider diz çöküp elleri kaldırarak yükselir elleri açıldığı an Bıv, güm, bom gibi diye bağırılır.

Bravo Alkışı

U şeklinde oturan sıraların bir kanadı (BI) der, diğeri (RA) ,son kanadı da (VO) der. Elebaşı sırayla bu kanatları gösterdikçe oralardan kendilerine ait sesler çıkar. Bunu çabuklaştırıp, yavaşlatmak elebaşının elindedir.

Sonunda üç defa çabuk çabuk, BRAVO,BRAVO,BRAVO denir.

Masal Alkışı

Aşağıdan başlayarak yukarı doğru (bel bükülür ve yavaş yavaş doğrultulur) güçlü el çırpılır. Her el çırpılışta HEY diye bağırılır.

Süvari Alkışı

Atlar toprakta yürüyor----  eller dizlere vurulur.

Atlar köprüde yürüyor---- yumruklar göğse vurulur.

Atlar otlar arasında yürüyor---- eller bir birine sürtülür.

Atlar çamurda yürüyor----  ağızla çamurda çıkardığı ses çıkarılır.

Atlar hendekten atlıyor----  Hooop güüm, diye bağırılır.

İzci Alkışları

İzci Alkışı: Özellikleri olan ve topluca yaptırılan bir alkış türüdür. İzci alkışları, uluslar arası nitelik taşır. Çünkü İzcilik öğrenilmez, yaşanır. Bu nedenle, uluslar arası örgüt eğitim doğrultusunda, sürekli ve uygulamalı, müşterek bir eğitim sistemi içindedir. Alkış; Kamp ateşlerinde, gösteri yapan gruba yapıldığı gibi, birey veya topluluklar içinde de yapılmaktadır. İzci alkışlarında en önemli koşullardan birisi, birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Alkış daima bir lider tarafından yaptırılır. İzci Alkışları;liderden lidere değişikliğe uğratılmamalı ve kökenine sadık kalınmalıdır. Lider, bilinen alkışları değişikliğe uğratmadan, kendine özgü yeni alkış şekilleri bulmalıdır.

Tek Parmak Alkışı

İşaret parmakları birbirine çarpmak sureti ile sözde kazanan bir şahsı veya tarafı alkışlarız.

Yağmur Alkışı

Liderin işareti ile bütün grup, önce tek parmak ile yukarıda olduğu gibi alkışlarlar. Bilahare

Çift parmakları vurulur.

Üçer parmakları vurulur.

Dörder parmakları vurulur.

Avuçları vurulur.

Yağmurun azaldığını belirtmek için Geriye;

Dörder parmakları vurulur.

Üçer parmakları vurulur.

İkişer parmakları vurulur.

Birer parmakları vurulur ve yağmur kesilir.

Baş Parmak Tersi (Tırnak) Alkışı

Baş parmakları, tırnaklarımız karşılıklı gelecek şekilde, tersine çeviririz. Bu suretle istediğimize alkış tutarız.

Baş ve İşaret parmağı Alkışı

Para sayma hareketi yapar gibi, baş ve işaret parmakları tek elimizle veya çift elimizle birbirine sürteriz.

Serçe Parmağı Alkışı

Soğuk bir espri, küçümsenen bir işi, serçe parmaklarımızı birbirine vurarak alkışlarız.

Tek Avuç Alkışı

Tek avucumuzun dört parmağını, elimizin ayasına vurarak alkışlayabiliriz. Keza bu hareketi her iki elimizle de yaparsak orijinal olur.

Tahtaveralli Alkışı

Lider karşıda kollarını iki yana açmıştır. Grup da ikiye ayrılmıştır. Her iki grup pür dikkat liderlerine bakarlar. Liderin kendilerine alt kolu inince ellerini bir defa vurur. Liderin kolları bir tahterevalli gibi inip kalktıkça,inen taraflar birer defa ellerini çırparlar. Lider hareketlere renk verir.

Göğüs Alkışı

Ellerle trampet çalar gibi göğsü döveriz. Bu hareketi  yaparken   OOO..  OOO..  OOO.. OOOĞ.... III...  IIII..... İİİ.... İİİİ.... ÖÖÖÖ..... ÖÖÖ... UUU... UUU.. ÜÜÜ.. ÜÜÜ.. gibi sesli harfler çıkarırsak renk vermiş oluruz.

Arı Alkışı

Sağ elimizin baş parmak ve işaret parmağımızı birleştirip VIZZZZZZZ ..... diye yüzümüzün etrafında çeviririz. Sonra işaret parmağımızla burnumuza dokunarak PIT diye bir ses çıkarırız. Sonra ellerimizle burnumuzun ve yüzümüzün arı sokmasından PUFFFF diye şiştiğini ifade ederiz. Yine ellerinizi dizlerimize vurarak III II diye ağlama taklidi yaparız. Bilahare sağ elimizle ilaç içer gibi işaret yaparak  LIK... LIK... LIK..... LIK diye ilaç içtiğimizi gösteririz.sonra şişin inme hareketi olarak FIŞŞŞŞŞ... der ve ferahladığımızı ifade için hep beraber OHHHHHH ....  diye iç çekeriz.

İzci Alkışı 1

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ne söyleyeceği söylenir. Nasıl söyleyecekleri açıklanır. Sıra ile gruplar kendi kümelerince söylenecek olan kelimeleri söylerler.

Oyun hiç durmadan her küme kendi kelimelerini söyleyerek bir süre devam eder.

1. grup peynir ekmek

2. grup zeytin yumurta

3. grup süt

İzci Alkışı 2

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba söylemesi gereken kelimeler verilir. Yöneticinin işareti ile oyun başlar. Önce sıra ile söylemeye başlanır ve sürekli olarak her küme kendi kelimelerini tekrar ederler. Oyun bir süre devam eder.

1. grup Ben cennete gidecem  (zurna gibi ses çıkararak söylerler)

2. grup Ben de  (davul gibi gür bir sesle söylerler

3. grup Beni de götür  (keman gibi ses çıkararak söylerler)

Füze Alkışı

Lider diz çöküp elleri kaldırarak yükselir elleri açıldığı an Bıv, güm, bom gibi diye bağırılır.

Bravo Alkışı

U şeklinde oturan sıraların bir kanadı (BI) der, diğeri (RA) ,son kanadı da (VO) der. Elebaşı sırayla bu kanatları gösterdikçe oralardan kendilerine ait sesler çıkar. Bunu çabuklaştırıp, yavaşlatmak elebaşının elindedir.

Sonunda üç defa çabuk çabuk, BRAVO,BRAVO,BRAVO denir.

Masal Alkışı

Aşağıdan başlayarak yukarı doğru (bel bükülür ve yavaş yavaş doğrultulur) güçlü el çırpılır. Her el çırpılışta HEY diye bağırılır.

Süvari Alkışı

Atlar toprakta yürüyor----  eller dizlere vurulur.

Atlar köprüde yürüyor---- yumruklar göğse vurulur.

Atlar otlar arasında yürüyor---- eller bir birine sürtülür.

Atlar çamurda yürüyor----  ağızla çamurda çıkardığı ses çıkarılır.

Atlar hendekten atlıyor----  Hooop güüm, diye bağırılır.